27 Nov '14, 7pm

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa Eky Feyrigenfi

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa Eky Feyrigenfi

މިރޭ 23:15 ހާއިރު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތްދަބަސް، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ވެގެން ފޭރިގެންފިއެވެ. މިރޭގެ ހާދިސާގައި، ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކު ވެގެން ފޭރިގަނެފައި ވަނީ، އެމްބީސީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޚަދީޖާ ފަޒްނާ ހަމީދުގެ އަތްދަބަހެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ދަބަސް ފޭރިގަތީ މިރޭ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ކައިރިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަބަހުގައި 10،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއި، އޭނާގެ އައިޑީކާޑާއި، ބޭންކް ކާޑުތަކާއި އެހެނިހެން މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. ފަޒްނާ ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާގެ އަތްދަބަސް ފޭރިގަތީ ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކު ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ މޫނު ނުފެނުނު ނަމަވެސް ފަހަތުގައި ހުރީ ބޯ ބުޅި މީހެއް ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މިރޭ 23:15 ހާއިރު، ސައިކަލެއްގައި އައި ދެމީހަކު ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ކުރިމަތިން އަތްދަބަހެއް ފޭރިގަތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކ...

Full article: http://www.vaguthu.mv/news/199396/

Tweets

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa ...

twitter.com 27 Nov '14, 7pm

To bring you Twitter, we and our partners use cookies on our and other websites. Cookies help personalize Twitter content,...